Dự án công


Chợ Tân Lý Đông được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa

Ngày 4/1/2017, công trình xây dựng chợ mới xã Tân Lý Đông (huyện Châu Thành) đã được hoàn thành và đưa vào hoạt động.   Khu vực xây dựng chợ có diện tích...