Nhóm đối tác khách hàng công ty, đoàn thể

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCB Tiền Giang

    Địa chỉ: Số 152 Đinh Bộ Lĩnh, phường 2, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang Số điện thoại: 07 3397 5495 Số Fax: 07 3397 5878 Website : https://www.vietcombank.com.vn/