Năng lực công ty

Năng lực công ty

  + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng : Hạng 2 + Giám sát thi công công trình dân dụng : Hạng 2